आरोग्यदायी झोप!

शरीरासाठी नियमित आरामदायी झोप अत्यावश्यक आहे. झोपल्यावर शरीराच्या सर्व क्रिया मंदावतात

मधुमेह बरा होऊ शकतो का?

मधुमेही माणसांसाठी भविष्यात काय वाढून ठेवलं आहे?

तुम्ही स्थूल आहात?

आपण जाड आहोत, हे आरशात पाहून समजतेच.

थंडी, व्यायाम आणि अभ्यंग!

कोणताही व्यायाम करायच्या वेळी तो मनात आल्याबरोबर अचानक खूप वेळ करणे सुरू करू नये.