फाेन लावला पाेलिसांना, पण लागला भलत्याच कंपनीला

तक्रार नाेंदविण्याऐवजी खावे लागले बाेलणे, गावकऱ्यांच्या अन्यायाला वाचा फुटणार तरी कशी?...